چشمانت را ببند
نفس بکش و برقص
درباره ما
رقصنده ها برای پرواز
نیازی به بال ندارند
کلاس های ما

کلاس ها

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است.

مربیان

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است.

رویدادها

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است.

درباره
استودیوی
ما

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است. این حرکت ارزش زیبایی شناختی و نمادین دارد و توسط مجریان و ناظران در فرهنگ خاصی به عنوان رقص شناخته می شود.

8kرقصنده
27مربی
5+جایزه
94رویداد

کلاس های ما

به خودت ایمان داشته باش
دنیا هم به تو ایمان خواهد آورد

اجرا

رویدادهای
آتی

20 اسفند 1399

باله قوهای سیاه

  25 اسفند 1399

  رقص هیپ هاپ

   9 فروردین 1400

   باله کودکان

    20 اردیبهشت 1400

    جایزه رقص سالسا