کنفرانس کسب و کار 2018 27م نوامبر @ مرکز شهر نیویورک نمایش برنامه ها خرید بلیط کنفرانس کسب و کار 2018 27نوامبر @ مرکز شهر نیویورک خرید بلیط

3 روز در نیویورک سیتی

یک کنفرانس جمع آوری افرادی است که در یک مکان و زمان با یکدیگر ملاقات می کنند تا بتوانند در مورد برخی از منافع مشترک بحث و گفتگو کنند. شایع ترین قراردادها بر اساس صنعت، حرفه و فندن است.

کسب و کار

یک کنفرانس جمع آوری افرادی است که به طور جداگانه می توانند کاری انجام دهند، اما می توانند تصمیم بگیرند که هیچ کاری انجام نمی شود.
32

سخنران حرفه ای و کارشناس

روز 1

27 نوامبر

10:00کارآفرینی و رشد
12:00تجارت بین الملل
14:00ناهار
16:00کارآفرینی سبز

روز 2

28 نوامبر

10:00کارآفرینی و رشد
12:00تجارت بین الملل
14:00ناهار
16:00کارآفرینی سبز

روز 3

29 نوامبر

10:00کارآفرینی و رشد
12:00تجارت بین الملل
14:00ناهار
16:00کارآفرینی سبز
آنچه که کسب و کار شما یکجا نیاز دارد!

دکتر کامبیز اسلامی

یک کنفرانس جمع آوری افرادی است که در یک مکان و زمان مرتب با یکدیگر ملاقات می کنند تا در مورد برخی از منافع مشترک بحث و گفتگو کنند.

سارا امیری

پروفسور مهدی محمدی

یک کنفرانس جمع آوری افرادی است که به طور جداگانه می توانند کاری انجام دهند، اما می توانند تصمیم بگیرند که هیچ کاری نمی تواند انجام شود.

مهندس سعید رضایی

“هیچ ایده بزرگ تا به حال در یک کنفرانسمتولد نشده است، اما بسیاری از ایده های احمقانه در آنجا کشته شده اند.”

F. اسکات فیتزجرالد

حامیان

آنها ما را حمایت می کنند تا ما در کسب و کار شما را حمایت خواهیم کرد!

بشتابید

بلیط پرنده اولیه خود را دریافت کنید، فقط 17 صندلی در دسترس است!

  میزبان

  تهران، خ آزادی، خ بهبودی

  تلفن:021123456789

  فکس: 021234567890

  اطلاعات مسافرت

  شما می توانید یکی از این هتل ها را در نزدیکی محل برگزاری کنفرانس رزرو کنید

  هتل بین المللی

  هتل پلازا

  هتل لاکچری