با همه موجودات مهربان باشید ،
این دین واقعی است.
حضرت مسیح
خوشا به حال مهربانان ، زیرا به آنها رحمت نشان داده می شود. حضرت مسیح

ماموریت ما

مطالعه دین طیف گسترده ای از رشته های دانشگاهی ، از جمله کلام را در بر می گیرد.

کلیسای ما

مطالعه دین طیف گسترده ای از رشته های دانشگاهی ، از جمله کلام را در بر می گیرد.

چشم انداز ما

مطالعه دین طیف گسترده ای از رشته های دانشگاهی ، از جمله کلام را در بر می گیرد.
درباره کلیسای ما

درباره
کلیسای ما

دین یک سیستم فرهنگی از رفتارها و شیوه های تعیین شده ، اخلاق ، جهان بینی ها ، متن ها ، مکان های مقدس شده ، نبوت ها ، اخلاق یا سازمان ها است که بشریت را به عناصر ماورایی ، متعالی یا معنوی مرتبط می کند.

خدا همه را
دوست دارد

تاریخ: 15 جولای 2019
توسط: الکساندر اسمیت.
مدت زمان: 12:33
0:00
0:00

عشق ذات
خدا می باشد

تاریخ: 18 جولای 2019
توسط: الکساندر اسمیت.
مدت زمان: 11:25
0:00
0:00

خدا برنامه بزرگی
برای شما دارد

تاریخ: 24 جولای 2019
توسط: الکساندر اسمیت.
مدت زمان: 10:55
0:00
0:00
خدمات کلیسای ما

خدمات
کلیسای ما

اجازه ندهید که قلب های شما دچار مشکل شوند.
به خدا اعتماد داشته باش؛ به من اعتماد کن.

عیسی مسیح

سخنان

سخنان

عاشق یکدیگر باشید.
همانطور که من شما را دوست داشته ام ، بنابراین شما باید یکدیگر را دوست داشته باشید.

من راه ، حقیقت و زندگی هستم.

هیچ کس نزد پدر نمی آید
مگر از طریق من

اجازه ندهید که قلب های شما دچار مشکل شوند.
به خدا اعتماد داشته باش؛
به من اعتماد کنید.

خطبه های ما

رویدادهای
پیش رو

خدا همه را
دوست دارد

تاریخ: 15 جولای 2020
زمان: 19:00 – 21:00
توسط: الکساندر اسمیت.

مکان: کلیسای اکسترا، سالن #2
هزینه: رایگان

  دعای بیشتر،
  نگرانی کمتر

  تاریخ: 25 جولای 2020
  زمان: 14:00 – 19:00
  توسط: الکساندر اسمیت.

  مکان: کلیسای اکسترا، سالن #1
  هزینه: 19.99دلار

   خوشا بحال
   مهربانان

   تاریخ: 15 سپتامبر 2020
   زمان: 9:00 – 12:00
   توسط: الکساندر اسمیت.

   مکان: کلیسای اکسترا، سالن اصلی
   هزینه: رایگان

    عاشق یکدیگر باشید.
    همانطور که من شما را دوست داشتم!